Giỏ hàng

My Space

My Space là nơi giúp quý khách hàng đã đăng ký thành viên quản lý đơn hàng của mình.

Thông qua My Space quý khách sẽ biết được tình trạng đơn hàng của mình, giúp quý khách theo giõi được tiến độ đơn hàng hiện tại, cũng như những đơn hàng đã hoàn tất.

Đặc biệt My Space còn là nơi cung cấp các công cụ quản lý bài viết, quản lý ngân sách của các thành viên thuộc thương hiệu Cc-smart.

Để biết thêm thông tin quý khách vui lòng xem thêm ở phần "Điều Khoản"

Nếu quý khách đã đăng ký tài khoản, quý khách vui lòng đăng nhập để sử dụng được tính năng My Space.