Shopping Cart

News

Support

  • 0983029530

  • Mr, Linh Tran Mr, Linh Tran

    Mr, Linh Tran
    +84983029530

Counter

Online : 1

Today's view : 76

Yesterday view : 134

Visited : 127788

News

Bluetooth 5.2

Thay đổi lớn được giới thiệu trong công nghệ Bluetooth 5.2 này là một tính năng mới được gọi là Isochronous Channels (ISOC) . ISOC đặt nền tảng cho việc triển khai LE Audio trong các thiết bị BLE...